Tab ik’ håbet, det er ik særlig svært at opspore en god efterskole på de fynske øer!

Nu er det om lidt, vores datter skal af sted på efterskole {www.ranumefterskole.dk}!! Hele familien er temmelig spændte, ikke mindst det sødeste lille barn, der for den allerførste gang skal klare sig uden mor og far ved sin side!! Vi har brugt så virkelig langt tid på at nå til en enighed omkring, hvilken skole, vi skulle bruge hele opsparingen på. Der findes så ufattelig mange populære efterskoler, & det var ergo svært at vælge vores bedste match…!! Hver eneste gang familien traf alle mulige mennesker, spurgte vi efter gode råd, men hvér gang fik vi svar som var helt nye. Jeg må sige, efter denne omgang, er jeg slet ik i tvivl om, at der eksisterer vanvittigt mange fantastiske efterskoler i Jylland! Det blev jo klart for os, at det besværlige slet ik’ var at finde en god efterskole, ej heller en boglig efterskole, men derimod at udvælge kun én ud af det koloenorme udbud… Jeg havde aldrig nogensinde troet, at der lægger så mange…!

I løbet af vores sidste besøgte hele vores pukkelryggede familie fem af de virkelig mest populære efterskoler… Men selvfølgelig udelukkende de skoler, som også vores datter i forvejen syntes om! Under disse visitter forsøgte jeg bevidst at være temmelig passiv. Jeg ønskede inderligt, at det skulle være vores sødeste lille datter, og vores barn alene, der skulle bestemme, på hvilket sted hun ønskede at tilbringe et år af sit undgomsliv. Fra dag et havde vi alle været enige om at tænke, at en god efterskole for os kunne sidestilles med en boglig efterskole. Med denne snørklede formulering mener jeg, at vi var fælles om at tænke, at den efter-skole vores datter skulle på, skulle som afgørende krav kunne tilbyde super faglig undervisning… Det var fantastisk vigtigt for os alle sammen, at hendes år på efterskole selvfølgelig blev en fortrinlig personlighedsudviklende oplevelse, men i lige så høj grad skulle opholdet forberede hende til at klare sig godt videre igennem et hårtdt udd. System!! Sat på spidsen ville vi som det mest essentielle opspore en anerkendt boglig efterskole, men som samtidig gik meget op i at skabe nogle herlige sociale rammer!